Helhedsorienterede indsatser

Børne- & Ungeindsatser

Helhedsorienterede indsatser for børn og unge,
med unikke behov.

Familieindsatser

Familiebehandling i familier med komplekse
problemstillinger.

Anbringelsesindsatser

Akutanbringelser, anbringelse i egen lejlighed og internt opholdssted.

Spædbarnsindasts

IndsatsRuten er uddannede i alle faser der vedrører børnefamilier.

Helhedsorienterede indsatser

Børne- & Ungeindsatser

Helhedsorienterede indsatser for børn og unge, med unikke behov.

Familieindsatser

Familiebehandling i familier med komplekse problemstillinger.

Anbringelsesindsatser

Akutanbringelser, anbringelse i egen lejlighed og internt opholdssted.

Spædbarnsindsats

IndsatsRuten er uddannede i alle faser der vedrører børnefamilier.

Velkommen til IndsatsRuten

IndsatsRutens erfarne konsulenter arbejder metodisk ud fra LØFT.

Vi tager afsæt i praksis og i den virkelighed, som familien befinder sig i. Vi arbejder ud fra de retningslinjer, herunder handleplansmål, fokusmål og indsatsmål som kommunen har udarbejdet. 

Vi arbejder ressourceorienteret med relationer

IndsatsRuten sætter en ære i at familierne føler sig set, hørt og forstået. For os er det afgørende, at vi arbejder ressourceorienteret med relationer.

Vi er altid nysgerrige på, hvordan vi i et samarbejde med kommunen og familien kan være mest effektive i forhold til at udvikle de ressourcer og potentialer, der er hos den unge eller i familien.

Udvalg af IndsatsRutens samarbejdspartnere

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.