Helhedsorienterede indsatser

Børne- & Ungeindsatser

Helhedsorienterede indsatser for børn og unge,
med unikke behov.

Familieindsatser

Familiebehandling i familier med komplekse
problemstillinger.

Anbringelsesindsatser

Akutanbringelser, anbringelse i egen lejlighed og internt anbringelsessted.

Spædbarnsindasts

IndsatsRuten er uddannede i alle faser der vedrører børnefamilier.

Helhedsorienterede indsatser

Børne- & Ungeindsatser

Helhedsorienterede indsatser for børn og unge, med unikke behov.

Familieindsatser

Familiebehandling i familier med komplekse problemstillinger.

Anbringelsesindsatser

Akutanbringelser, anbringelse i egen lejlighed og internt opholdssted.

Spædbarnsindsats

IndsatsRuten er uddannede i alle faser der vedrører børnefamilier.

Velkommen til IndsatsRuten

IndsatsRutens erfarne unge- og familiekonsulenter arbejder blandt andet metodisk ud fra LØFT.

Vi tager afsæt i praksis og i den virkelighed, som familien befinder sig i. Vi arbejder ud fra de retningslinjer, herunder handleplansmål, fokusmål og indsatsmål som kommunen har udarbejdet.Kontakt IndsatsRuten nu – vi står klar 24/7

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder, eller ønsker du en uforpligtende dialog om en specifik sag? Så står vi til rådighed døgnet rundt på telefon 53 68 53 53.

Vi arbejder ressourceorienteret med relationer

IndsatsRuten sætter en ære i at familierne føler sig set, hørt og forstået. For os er det afgørende, at vi arbejder ressourceorienteret med relationer.

Vi er altid nysgerrige på, hvordan vi i et samarbejde med kommunen og familien kan være mest effektive i forhold til at udvikle de ressourcer og potentialer, der er hos den unge eller i familien.

Udvalg af IndsatsRutens samarbejdspartnere

Hvorfor skal du vælge IndsatsRuten?

IndsatsRuten er en privat virksomhed, der har specialiseret sig i ydelser til børn, unge og familier, der har brug for støtte til udvikling. Vi løfter indsatserne i teams der som minimum består af en matchet konsulent samt en socialfaglig koordinator. Vi matcher primært ud fra relevant faglighed, men etnicitet, køn og alder kan også være vigtige parametre i udvælgelsen af den rette konsulent.

Vores metodiske afsæt tager vi i relationspædagogik, LØFT og Signs of Safety. Vi lægger meget vægt på løbende opkvalificering af vores konsulenter og koordinatorer, så vi hele tiden kan navigere fagligt relevant i det højkomplekse felt, som socialt arbejde udspiller sig i. På den måde bestræber vi os på løbende at kunne imødegå den marginalisering, dysfunktionalitet og mistrivsel, som er kendetegnende for mennesker i udsatte livspositioner.

Vores unge- og familiekonsulenter har solide kompetencer til at arbejde med:

Vi har særlig intern viden om:

  • Negativ social kontrol
  • Skolevægring
  • Komplekse traumer
  • Angst
  • Sorg
  • Stress
  • Udadreagerende adfærd
  • ADHD

 

Vores konsulenter modtager gruppesupervision hver 6. uge af psykolog Lars Emil Andersen. Herudover afholder vores socialfaglige koordinatorer jævnlige interne opfølgningsmøder med vores konsulenter. De interne opfølgningsmøder tager udgangspunkt i SoS og således sikrer vi progression og kvalitet i vores daglige arbejde.

Vores socialfaglige koordinatorer har alle myndighedserfaring fra en Børne- & Unge & Familieafdeling og en af deres vigtigste opgaver er at være proaktive i de enkelte indsatser. Dette gør de ved at være i daglig kontakt med konsulenterne såvel som, de løbende følger med konsulenternes daglige skriftlige dokumentation efter hvert besøg hos en ung eller familie.

Som samarbejdspartner med kommunerne er vi gennemsigtige, fleksible og optagede af, at gøre mere af det, der virker.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.