Familie
behandling

Familiebehandling 

IndsatsRutens familiebehandling tager afsæt i blandt andet LØFT. Det betyder, at vi tilrettelægger behandlingen af familiens begrænsninger ved hjælp af deres ressourcer og dermed hjælper vi familien med at forstørre og styrke, det der fungerer. Vi tilbyder også familieterapi, der i de tilfælde det vurderes nødvendigt, fokuserer på at hjælpe forældrene med at lære sig selv og sine værdier bedre at kende og bliver på den måde indgangsvinklen til udviklingen af forældrerollen og -kompetencen.

Familiebehandleren kan også involvere relevant netværk, hvis et sådant kan identificeres og hvis det vurderes relevant. Dette kan vi gøre ved at udarbejde et netværkskort og afdække de potentielle positive ressourcer, der er i familiens netværk. Således kan vi understøtte at udvikling og trivsel forankres i familien- også når familiebehandlingen er tilendebragt.

Hvis det viser sig nødvendigt kan vores familiebehandleren også støtte forældrene på de forskellige arenaer, som forældrene bevæger sig i og som kræver særlig bevågenhed. Såsom i samarbejdet med f.eks. skolen, børnehaven og SFO/klub mv.

Ved behov for akut støtte kan der iværksættes familiebehandling med få timers varsel.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.