Spædbarnsindsats

IndsatsRutens spædbarnsteam sikrer faglig opmærksomhed og støtte i sårbare spædbarnsfamilier

IndsatsRutens spædbarnsteam har socialfaglige kompetencer indenfor det prænatale, spædbarns- og småbarnsområdet. Vi er et sammensat team bestående af familieterapeuter, spædbarnsspecialister og socialrådgiveruddannede koordinatorer. Spædbarnsspecialisterne og koordinatorerne er uddannet i NBO, ADBB og COS-P.

Med stærk fagligt funderet viden om spædbarnets trivsel og udvikling samt et generelt fokus på familien som en helhed, understøtter vi forældre-spædbarn-relationerne og hjælper familien med at skabe sikkerhed for spædbarnet samt relevante rammer for varig positiv trivsel og udvikling. Vi kombinerer familieterapi med et særligt fokus på spædbarnets sikkerhed samt praktisk pædagogisk støtte. Vi arbejder relationsstøttende og sikrer opmærksomhed, viden og støtte omkring spædbarnet for at sikre, at der skabes god trivsel og udvikling hos spædbarnet, forældrene og den samlede nye familie. Herigennem er vi med til at sikre, at spædbarnet opnår en tryg start på livet og en sund tilknytning til deres primære omsorgspersoner.

IndsatsRutens spædbarnsindsatser er fleksible i intensitet og varighed og tilrettelægges med en individuel behandlingsplan, der tager afsæt i de forskellige faser i barnets udvikling – fra det prænatale over spædbarn til småbørn. 

Således kan vi i tæt samarbejde med myndighed og andre relevante fagpersoner, skræddersy indsatserne, så de passer til de enkelte familier og deres behov. 

Spædbarnsindsatserne kan foranstaltes på flere forskellige sprog og kan iværksættes inden for få timer.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.