Beskæftigelsesindsats

At tjene egne penge, være en del af et fællesskab samt føle sig nyttig og meningsfuld for andre er vigtige faktorer for trivsel og positiv udvikling. 
IndsatsRutens jobkonsulent kan i et konkret forløb med en ung og dennes kontaktperson afklare og afdække, hvilke fritidsjobønsker den unge har samt yde støtte til at få etableret kontakt til virksomheder i den branche, som den unge udtrykker interesse for.

Vi tilbyder

Beskæftigelses- eller uddannelsesforløb

Varighed: 4 til 13 uger – med mulighed for forlængelse ved behov

Vi er omhyggelige, når vi matcher jobkonsulenten og den unge, fordi vi ved, at det rette match understøtter den vigtige tillidsdannelse, som er afgørende for, at vi kan foretage en indsigtsfuld og grundig afklaring af vedkommendes reelle muligheder for beskæftigelse. Jobkonsulenten fungerer som en bindeled mellem den unges ønsker og kompetencer og et bredt netværk af private virksomheder i Hovedstadsområdet samt på Sjælland. Vi kan både etablere virksomhedspraktikker samt ordinære ansættelser. 

Jobkonsulenten arbejder 1:1 med den unge og kan møde vedkommende i sit eget nærområde såvel som vi også har gode faciliteter til at modtage den unge i vores egne lokaler i hjertet af Rødovre.

Intensiteten i forløbenes enkelte faser, fastlægges i forhold til den unges specifikke behov.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.