Efterværn

Støtte til unge over 18 år

IndsatsRuten tilbyder kontaktpersoner til unge over 18 år, der har behov for støtte i overgangen fra ung til voksen.

Kontaktpersonen støtter den unge i at finde fodfæste i egen tilværelse. Fokus i vores efterværnsindsats er at understøtte den unges selvstændiggørelse og dette gør vi via støtte og træning samt facilitering af kontakt til den del af civilsamfundet, der kan være med til videreudvikle og forankre den unges udvikling og trivsel. 

For størstedelen af de unge som tilbydes efterværn, er forudsætningerne for at forstå den verden som de skal navigere i, små. Deres personlige netværk er ofte småt eller stort og overfladisk – men i begge tilfælde ofte uden ressourcer til at kunne spejle sig hensigtsmæssigt og konstruktivt i. 

Efterværn handler derfor om at inddrage og motivere for derigennem at styrke unge menneskers egen mestringsevne i alle livets sammenhænge.

Efterværn skal støtte den unge i at udvikle sig både personligt, fagligt og socialt. At møde andre nye unge og skabe bærende konstruktive relationer, at kunne begå sig menneskeligt og forstå ofte uigennemskuelige og usynlige regler for voksent socialt sammenspil samt finde og fastholde sig i beskæftigelse eller uddannelse.

Efterværn handler også om de konkrete: At forstå vaskeanvisninger, samlemanualer fra IKEA, breve fra SKAT og kommunen.

Efterværn handler om at blive et voksent menneske i sin egen ret med samme muligheder som andre jævnaldrende.

      •  
 

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.