Vores
metoder

Løsningsfokuseret tilgang & relationspædagogik

IndsatsRutens metodiske fundament er forankret i den løsningsfokuserede tilgang, LØFT. Vores konsulenter går relationspædagogisk til værks, fordi vi opfatter tillid og tryghed som en forudsætning for positiv udvikling og læring. Især for vores målgruppe, der ofte er udfordret på deres tro på egne evner samt tillid til andre mennesker. 

Vi tror på, at alle mennesker i bund og grund ønsker sig et meningsfuldt og trygt liv og at vi bedst lader os styre af vores egne ønsker og drømme – end af andres forventninger og formaninger herom. Derfor tilgår vi den enkelte borger som ”eksperten i eget liv” og via den professionelle tillidsrelation hjælper vi vores indskrevne med selv at afgive konstruktive løsninger i forhold til, hvordan vedkommende bearbejder sine udfordringer og indfrier sit potentiale. På den måde stimulerer vi borgeren til selv at tage ejerskab for sin egen positive udvikling.

At alle medarbejdere i IndsatsRuten opkvalificeres i LØFT, sker for at skabe en fælles faglig platform, der sætter borgeren i centrum af sit eget liv. Denne platform agerer således fast grund under vores fødder, når vi sætter tværfagligt og eklektisk ind i integrerede indsatser. Vores tværfaglige teams af konsulenter og behandlere dækker over en lang række af metoder og tilgange; såsom vredeshåndtering, narrative terapeutiske samtaler, mentalisering, TBT, motiverende samtaler, misbrugsbehandling, ADL, social træning, ADBB, NBO og Circle of Security og YLS/CMI-screening.

Via samtaler med børnene, de unge og/eller familien, faciliterer vi en synliggørelse af ressourcer, potentialer og ønsker, som den enkelte eller familien kan videreudvikle med henblik på at understøtte en positiv forandring.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.