Tidligt forebyggende
forløb

IndsatsRuten tilbyder tidlige forebyggende indsatser. jf. BL §§ 29-31

Tid og timing er en væsentlig faktor i forebyggelse og derfor er hurtig handling vigtig. Vi bestræber os derfor på, at igangsætte forløbet inden for to hverdage. Det væsentlige for os, er at opspore og forebygge problemstillingerne inden bekymringsgraden stiger og derved undgå og forebygge iværksættelse af børnefaglig undersøgelse jf. BL §§ 20-22, 26-27.

IndsatsRuten har mulighed for at tilbyde kommunen og familien, at samtalerne afholdes i IndsatsRutens egne lokaler, således familierne får tilbudt et neutralt sted, hvor samtalerne kan foregå. Kommunen har derved også mulighed for at spare kørsel i timeprisen.

Alle forløb afsluttes med en status over forløbet. Hvis der undervejs i forløbet skulle vise sig særligt bekymrende problemstillinger, orienterer vi kommunen.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.