Familier med etnisk minoritets baggrund

Familiebehandling i etniske minoritetsfamilier. jf. BL § 32,5

IndsatsRutens familiebehandling i familier med etnisk minoritetsbaggrund er en specialiseret indsats, der tager afsæt i LØFT og kontekstuel kulturforståelse.

Vi tilgår familiens udfordringer ved hjælp af de ressourcer og positive ønsker, der er i familien. Vores familiebehandlere har interkulturelle kompetencer, hvilket vil sige, at vi ikke anser familiens kultur som en fast størrelse, der står i vejen for positiv udvikling for eksempel på grund af kulturelt betingede børne- og menneskesyn eller andet. I stedet tager vi afsæt i den enkelte families partikulære sammensætning, historie og dynamik og arbejder respektfuldt men målrettet i det mulighedsrum som ligger heri.

Kulturelle træk opstår og bliver synlige, når forskelle mødes og derfor vil vores familiebehandlere forholde sig nysgerrige, i forhold til forældrenes syn på den etnisk danske majoritetskultur og herved undersøge hvilke potentielle sammenhænge og rationaler, der kan ligge bag eksempelvis en restriktiv opdragelsesstil, som hindrer barnet eller den unge i at udfolde sig socialt på lige fod med andre jævnaldrene.

Da sprogmæssige udfordringer i nogle tilfælde kan være en hæmsko for familiebehandling, kan det være nødvendigt at matche en familiebehandler, med samme etniske og sproglige ophav som familien. IndsatsRutens familiebehandlere taler mange forskellige sprog.

Vores familiebehandlere tolker ikke og derfor vil det være nødvendigt med en tolk til diverse arbejds- og opfølgningsmøder med kommunen og andre steder, hvis det vurderes, at familiens sproglige kompetencer ikke er tilstrækkelige.

Familiebehandlingen kan iværksættes med få timers varsel, ved behov for akut støtte.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.