Aflastning
i hjemmet

Afløsning og aflastning til forældre. jf. SEL § 84

IndsatsRuten har mulighed for at tilbyde afløsning og aflastning til forældre, hvis et barn eller ung har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved at iværksætte aflastning i hjemmet, er det ikke kun det enkelte barn eller forældre det gavner, men også familiens øvrige børn. Aflastningen ses derfor som en aflastning til forældre, der derved får mere overskud og tid blandt andet til eventuelle søskende.

IndsatsRuten har fokus på, at skabe livskvalitet for familien og det enkelte barn/unge og derfor faciliterer vi relevante aktiviteter, der både bidrager til trivsel og aflastning.

IndsatsRutens socialkonsulenter er faguddannede og har praksiserfaring
i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser.
 

Vores socialkonsulenter tilpasser sig familiens vaner, rammer, rytmer og daglige struktur. Der kan eksempelvis være særlige kulturelle forhold i familien som er meget vigtige for familiens selvforståelse. Derfor gør meget ud af at matche den helt rette konsulent til opgaven, så familien bliver mødt med både faglig og kulturel forståelse.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.