Målgruppe

IndsatsRutens målgruppe er børn og unge mellem 0-18 (23 år)

Barnet eller den unge kan have flere risikofaktorer eller omstændigheder i deres liv, der gør, at de har behov for støtte. Den unge kan endvidere have en risikoprofil, der ofte kommer til udtryk i en destruktiv adfærd i skole og fritid samt i hjemmet. Den unge kan ofte have lettere psykiatriske eller psykiske udfordringer, der medvirker til en bekymring for den unges sundhed, trivsel og udvikling.

Barnet eller den unge mangler ofte et skole- eller klubtilbud samt fritidsinteresser. Barnet eller den unge kan også have oplevet tidlig omsorgssvigt og har derfor behov for voksenstøtte, for at kunne identificere ønsker og ressourcer og derved navigere mere konstruktivt i sit liv.

Barnets eller den unges forældre er oftest udfordrede i deres familiestruktur og -roller. Der ses ofte ugunstige, destruktive og/eller forældede opdragelsesstile i hjemmene og forældrene kan ligeledes være begrænsede af lettere psykiatriske eller psykiske problemer. 

Forældrene har ofte svært ved at overskue og strukturere familielivet har derved behov for både familiebehandling og praktisk støtte, der fokuserer på at skabe bæredygtige rammer, som understøtter børnenes sundhed, trivsel og udvikling.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.