"Gravitas". Internt børne- og ungehjem
jf. BL § 43 stk. 1, nr. 6

Lidt om Gravitas

Vores interne anbringelsessted Gravitas er et børne- og ungehjem beliggende i den hyggelige lille by Mern, hvor vi har et gode relationer til både naboer og erhvervsliv. Man har derfor mulighed for at påbegynde en fritidsaktivitet eller  fritidsjob. Gravitas fysiske rammer inviterer til hjemlig hygge og tryghed. Gravitas har forskellige aktivitetstilbud til de unge, men det er også muligt at se TV, spille computerspil eller bare hænge ud i vores fællesområder. Hvis man har brug for at trække sig, kan foruden sit hyggelige værelse også benytte vores samtalerum, gå en tur i den omkringliggende natur.

Der er højt til loftet og varm atmosfære og personalet er ikke blege for at spille fodbold i haven eller lave perleplader i stuen.

Målgruppen

Målgruppen kan karakteriseres ved, at den har eller har haft ringe familieforhold med uforudsigelighed samt skiftende voksne i hjemmet. Målgruppen kan udvise manglende tillid til voksne ofte som resultat af uforudsigelighed samt vold, misbrug og/eller af psykiske og psykiatriske problematikker hos forældrene. Afbrudte skoleforløb eller massivt fravær op til anbringelsestidspunktet ses også ofte hos målgruppen. Målgruppen kan ligeledes have tendens til brug af euforiserende stoffer og alkohol i begrænsede mængder samt være tiltrukket af uhensigtsmæssige miljøer. 

Vi er godkendt efter:

– § 43 stk. 1, nr. 6 i Barnets Lov med 6 pladser. 

 

Vi er godkendt til:

– Aldersgruppen 12-17 år med mulighed for forlængelse til det 22. år.

– Normaltbegavede unge med tilknytnings- og tilknytningsforstyrrelser, indad- og udadreagerende adfærd, omsorgssvigt samt andet socialt problem som anbringelsesårsag.

Gravitas er et privat familielignende børne- og ungehjem med...

…en miljøterapeutisk tilgang til arbejdet med børn og unge. Vi samarbejder med forældre og andre relevante aktører og altid med barnets eller den unges stemme i centrum.

Anbringelsesindsatser

Akutanbringelser

Akutanbringelser kan være nødvendige, når kommunen vurderer, at et barn/ung ikke længere kan bo i eget hjem, på grund af alvorlig risiko for den unges udvikling og trivsel, jf. § 12 stk. 3 i Barnets Lov. IndsatsRuten har mulighed for hurtigt at iværksætte skræddersyet intensiv støtte i 3 til 6 uger.

Læs mere »
Anbringelsesindsatser

Anbringelse i egen lejlighed

IndsatsRutens lejligheder består af 1 og 2 værelses lejligheder, herunder 3 og 4 værelses lejligheder der bruges som delelejligheder. IndsatsRuten indgår altid en dialog med kommunen om, hvilken af lejlighederne der matcher den unges behov.

Læs mere »
Anbringelsesindsatser

Internt anbringelsessted

Gravitas ligger i den lille hyggelige by Mern, hvor vi har et godt fællesskab med naboerne og erhvervslivet. Man har derfor mulighed for at påbegynde en fritidsaktivitet eller som ung have et fritidsjob.

Læs mere »

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.