Børnefaglig
undersøgelse

Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser

IndsatsRuten udarbejder børnefaglige undersøgelser, når kommunen ikke har administrativ kapacitet til at udarbejde undersøgelserne indenfor den fastsatte tid på 4 måneder.

IndsatsRuten tilpasser udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser ud fra SOS-modellen eller ICS-trekanten.Vores medarbejdere har flere års myndighedserfaring indenfor børne- og ungeafdelinger.

IndsatsRuten vil i den indledende samtale med myndighed være opmærksom på at forventningsafstemme fokus og detaljeringsgrad. Vi indgår altid en klar og detaljeret aftale i forhold til det formelle i samarbejdet, således at undersøgelsen bliver meningsfuld for barnet, familie og kommune. I undersøgelsesfasen lægger vi vægt på at få indsigt i familiens samspil og dynamikker, herunder hvilke udfordringer der gør sig gældende. Samtidig er vi også opmærksomme på de ressourcer som er tilstede. Vores observationer og analyse, vil styrke kommunens vurderingsgrundlag og dermed også beslutningsgrundlaget for eventuel iværksættelse af foranstaltninger i hjemmet. 

IndsatsRuten kan som led i opstartsfasen af den børnefaglige undersøgelse tilbyde etablering af sideløbende foranstaltninger, hvis kommunen vurderer, at der er behov for støtte i hjemmet.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.