Børnefaglig
undersøgelse

Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser – Jf. BL §§ 20-22, 26-27

IndsatsRuten udarbejder børnefaglige undersøgelser, eksempelvis når en kommune ikke har administrativ kapacitet til at udarbejde undersøgelserne inden for tidsfristerne.

IndsatsRutens uddannede socialrådgivere har mange års myndighedserfaring fra det kommunale børne– og familieområde. Vi udarbejder altid en børnefaglig undersøgelse ud fra den metode, som kommunen ønsker – herunder Signs of Safety (SoS) eller Integrated Children System (ICS).

Vores socialrådgivere er drevne i systematisk sagsbehandling og i at udarbejde helhedsorientende beskrivelser, som kan afdække familiens ressourcer og udfordringer samt få barnets behov belyst.

 

Børnefaglig undersøgelse med afsæt i den enkelte familie

IndsatsRuten vil i den indledende samtale med kommunen være opmærksom på at forventningsafstemme fokus og detaljeringsgrad. Vi indgår altid en klar og detaljeret aftale i forhold til det formelle for at sikre, at undersøgelsen bliver meningsfuld for barnet, familien og kommunen. I undersøgelsesfasen lægger vi vægt på at få indsigt i familiens samspil, dynamikker og konkrette udfordringer. Samtidig er vi opmærksomme på de ressourcer, som er til stede. Vores observationer og analyse vil styrke kommunens vurderingsgrundlag og dermed deres beslutningsgrundlag i forhold til eventuel iværksættelse af støtte i hjemmet.

IndsatsRuten kan som led i opstartsfasen af den børnefaglige undersøgelse tilbyde etablering af sideløbende støtte, hvis kommunen vurderer, at der er behov for dette imens undersøgelsen pågår.

Skal vi hjælpe med at udarbejde en børnefaglig undersøgelse? Så er du velkommen til at ringe til os på telefon 53 68 53 53. Vi står altid rådighed til en uforpligtende snak, hvor vi kan drøfte en specifik sag.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.