Priser

Vores priser varierer i forhold til sagens kompleksitet, tyngde og omfang

Når en kommune henvender sig med en sag, drøfter vores visiterende koordinator sagen med den henvendende socialrådgiver. I denne samtale får vi forventningsafstemt og i fællesskab formuleret en overordnet ramme og opdrag. Samtalen danner grundlag for et skriftligt tilbud, som vi vi afsender umiddelbart efter samtalen, såfremt IndsatsRuten har de fået de nødvendige informationer.

En typisk indsats i IndsatsRuten koster mellem 8.000 og 30.000 kr. pr. måned alt inkl.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.