Sikkerhedsplansindsatser
jf. BL § 32 stk.1, nr. 5

En fleksibel model som alternativ til akutanbringelse

Metodisk tager vores sikkerhedsplanesindsats udgangspunkt i den socialfaglige metode SoS (Signs of Safety). Vi arbejder ud fra en fleksibel model, hvor vi hele tiden afstemmer vores fokus i forhold til den aktuelle situation i familien – i tæt dialog med kommunen.

Først og fremmest sikrer vi, at der er et tilfredsstillende niveau af ro, tryghed og omsorg i hjemmet og så justerer vi gradvist i forhold til de ressourcer, der bliver aktiveret i familien i takt med, at vi støtter familien i at håndtere den akutte situation.

Opstart af sikkerhedsplansag

En sikkerhedsplan er en intensiv indsats, der skal sikre et eller flere børns sikkerhed, trivsel og udvikling. Indsatsen kan indeholde familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte og andre familieorienterede foranstaltninger.

Når en sikkerhedsplansag startes op, defineres der et mindste krav til hvilken forandring der ønskes af myndighedssagsbehandler. Oftest er det anbringelsesgrundlaget der omdefineres, så det bliver tydeligt for familien, hvad rammen er for arbejdet i familien.

IndsatsRuten tilbyder altid at udarbejde et netværkskort, så positive ressourcer omkring familien og den unge kan inddrages i forhold til at skabe sikkerhed.

ROWENA

Teamleder

Socialrådgiver

+45 53 68 53 53

Sikkerhedsplanen kan opstartes med få timers varsel – også i forbindelse med en hjemgivelse.

Selve det intensive arbejde med sikkerhedsplanen tager som udgangspunkt mellem 2 og 6 uger. Efter denne periode får kommunen en plan (Sikkerhedsplan), hvor familiens ressourcer og hvilke områder der bekymrer (risikofaktorer), er afdækket. Familien og netværkets egne løsningsforslag vil endvidere fremgå i planen.

 
IndsatsRuten arbejder ud fra en overbevisning om, at skabe tryghed og overblik i en Sikkerhedsplanssag.

Det intensive arbejde i en sikkerhedsplan, defineres ud fra myndighedssagsbehandlers handleplan. En sikkerhedsplan varer i det omfang, som det vurderes af myndighedssagsbehandler. IndsatsRuten udarbejder en indstilling til hvilke tiltag, der kan iværksættes efter et afsluttende møde med forældrene og myndighedssagsbehandler. Planen kan samtidig bruges som led i den børnefaglige undersøgelse.

 

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.