Ungefaglig undersøgelse

IndsatsRuten udarbejder ungefaglig undersøgelse jf. § 29 i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

IndsatsRuten er specialiseret indenfor Ungdomskriminalitetsnævnet og har specialiseret viden om unge kriminelle og unge der er i risikozonen for at begå kriminalitet. IndsatsRuten er ligeledes specialiseret i myndighedsarbejdet der vedrører unge, hvis sager skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Alle undersøgelser udarbejdes af erfarne socialrådgivere der superviseres af daglig leder Gürhan Karakus, der er uddannet socialrådgiver med et diplom i kriminologi.

Gürhan har specialiseret viden om ungdomskriminalitet og har siden vedtagelsen af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, beskæftiget sig med området samt afholdt landsdækkende praksisnære oplæg og foredrag om emnet.

IndsatsRutens arbejde baserer sig på, at den unge og familien føler sig forstået samtidig med at vi sætter en ære i at den unge og familien også forstår de forskellige sagsbehandlingsskridt i udarbejdelsen af den ungefaglige undersøgelse.

IndsatsRuten udarbejder ungefaglig undersøgelse og indstilling på den unge, når kommunen ikke har administrativ kapacitet eller når konfliktniveauet i sagen er højt. Samtidigt er der mulighed for, at kommunen kan få observationer på den unges og familiens situation, som den opleves af dem.

 

IndsatsRuten har mulighed for sideløbende at tilbyde foranstaltninger i forbindelse med iværksættelsen af den ungefaglige undersøgelse efter aftale med myndighedssagsbehandler. Dette kan være relevant i sager, der kræver akut opstart af foranstaltning – for eksempel et forbedringsforløb.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.