Praktisk pædagogisk støtte

Praktisk pædagogisk støtte. jf. BL § 32 stk. 1, nr. 2

IndsatsRuten tilbyder praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, hvor der er behov for en forudsigelig hverdag for familien og børnene. Vi tager udgangspunkt i forældrenes ressourcer og med disse støtter vi dem til at bearbejde de forhold, der hæmmer børnenes trivsel og udvikling.

Vi støtter forældrene i at etablere en struktur i hjemmet, som tilgodeser stabilitet, omsorg, nærvær samt plads til alle familiens medlemmer. Vi har et særligt fokus på tiltag, der kan forebygge konflikter – eksempelvis i forbindelse med kravsituationer. En vigtig del af vores arbejde handler om at finde netop den konstruktive struktur, som familien selv ønsker. Vi tror nemlig fuldt og fast på, at dette vil understøtte den forankring der er nødvendig, når IndsatsRuten igen er ude af familien. 

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.