Anbringelses-
indsatser

Sikkerhed, tryghed, kontinuitet, hurtighed og fleksibilitet

Vi målretter indsatserne til det enkelte barn eller ung i den givne situation. Sikkerhed, tryghed, kontinuitet, hurtighed og fleksibilitet de vigtigste faktorer i den akutte situation.

I tæt dialog med kommunen kan vi i løbet af få timer etablere en 24/7-støtte, der er skræddersyet i forhold til barnets akutte behov for sikkerhed, omsorg og støtte. Vores erfarne akutteams står stand-by og har erfaring fra døgninstitutionsområdet og vi anser omsorg, kontinuitet og stabilitet omkring barnet eller den unge, som det vigtigste at sætte hurtigt ind med ind med i en akutanbringelse, hvad enten det drejer sig om et skræddersyet enkeltmandsforløb eller en akutindskrivning på vores interne børne- og ungehjem, “Gravitas”.

 

Vores Ydelser

Anbringelsesindsatser

Internt anbringelsessted

Gravitas ligger i den lille hyggelige by Mern, hvor vi har et godt fællesskab med naboerne og erhvervslivet. Man har derfor mulighed for at påbegynde en fritidsaktivitet eller som ung have et fritidsjob.

Læs mere »
Anbringelsesindsatser

Akutanbringelser

Akutanbringelser kan være nødvendige, når kommunen vurderer, at et barn/ung ikke længere kan bo i eget hjem, på grund af alvorlig risiko for den unges udvikling og trivsel, jf. § 12 stk. 3 i Barnets Lov. IndsatsRuten har mulighed for hurtigt at iværksætte skræddersyet intensiv støtte i 3 til 6 uger.

Læs mere »
Anbringelsesindsatser

Anbringelse i egen lejlighed

IndsatsRutens lejligheder består af 1 og 2 værelses lejligheder, herunder 3 og 4 værelses lejligheder der bruges som delelejligheder. IndsatsRuten indgår altid en dialog med kommunen om, hvilken af lejlighederne der matcher den unges behov.

Læs mere »

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.