Mentor-
ordning

13 ugers forløb for unge mellem 18 og 29 år.

Forløbets formålet er, at borgeren hurtigt kommer i beskæftigelse uddannelse. Den tilknyttede borger bliver afklaret via individuelle samtaler og herigennem vurderer vi sammen med borgeren vedkommendes arbejds- og uddannelsesmuligheder samt -ønsker. 

Vi foretager en screening af både ressourcer og udfordringer og herefter arbejder vi med realistisk målsætning samt styrkelse af borgerens selvtillid og selvværd.

IndsatsRutens mentorer arbejder altid på at etablere en tillidsrelation med borgeren og herigennem stiller vi os gunstigt i forhold til at motivere borgeren til selv at tage ejerskab over forløbet. 

Indhold i indsatsen:

  • Ansigt-til-ansigt kontakt med borgeren 2-3 gange ugentligt.
  • Vejledning i arbejdsmarkedsforhold, kravsituationer, struktur og rammer for påbegyndelse og fastholdelse af arbejde eller uddannelse.
  • Personlig udvikling – herunder ressourcer, potentialer til at kunne tilegne sig nye værdier, normer og redskaber.
  • Mødedeltagelse i jobcenter, praktiksted, uddannelsessted, egen læge, psykiatrien etc.
  • Statusudtalelse efter aftale.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.