Familie-
indsatser

Vi matcher familiekonsulenterne til den enkelte familie

IndsatsRuten har mulighed for at arbejde pro- eller reaktivt med familiebehandling. Vores familiekonsulenter er socialfagligt uddannet og de har mange forskellige sproglige og kulturelle baggrunde samt faglige specialiseringer. Derfor har vi en unik mulighed for at lave de rette matche både hvad angår faglighed, sprog, kultur, køn og alder. Vi opkvalificerer vores medarbejdere løbende og på den måde sikrer vi, at vi har et fælles fagligt sprog uden at gå på kompromis med den tværfaglighed, der er nødvendig for at møde vores indskrevne med den rette faglige tilgang samt kulturelle forståelse.

Vores indsatser inden for familier spænder bredt, og vi kan bistå med en bred vifte af familieorienterede indsatser såsom børnefaglig undersøgelse,  støttet og overvåget samvær og mange andre.

Vi kan opstarte indsatser i familierne med få timers varsel.

Vores Ydelser

Familieindsatser

Børnefaglig undersøgelse

IndsatsRuten udarbejder børnefaglige undersøgelser, når kommunen ikke har administrativ kapacitet til at udarbejde undersøgelserne indenfor den fastsatte tid på 4 måneder.

Læs mere »
Familieindsatser

Familiebehandling

IndsatsRutens familiebehandling er helhedsorienteret og tager afsæt i blandt andet LØFT. Det betyder, at familiekonsulenten tilrettelægger behandlingen af familiens begrænsninger ved hjælp af deres ressourcer.

Læs mere »
Familieindsatser

Sikkerhedplansindsatser

Metodisk tager sikkerhedsplaner udgangspunkt i den socialfaglige metode SoS (Signs of Safety). I IndsatsRuten arbejder vi ud fra en fleksibel model hvor vi hele tiden afstemmer vores fokus i forhold til den aktuelle situation i familien.

Læs mere »
Familieindsatser

Støttet og overvåget samvær

IndsatsRutens familiebehandling er helhedsorienteret og tager afsæt i blandt andet LØFT. Det betyder, at familiekonsulenten tilrettelægger behandlingen af familiens begrænsninger ved hjælp af deres ressourcer.

Læs mere »
Familieindsatser

Aflastning i hjemmet

IndsatsRuten har mulighed for at tilbyde afløsning og aflastning til forældre, hvis et barn eller ung har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Læs mere »
Familieindsatser

Forebyggende forløb

IndsatsRuten har mulighed for at tilbyde kommunen og familien, at samtalerne afholdes i IndsatsRutens egne lokaler, således familierne får tilbudt et neutralt sted, hvor samtalerne kan foregå.

Læs mere »

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.