Diamant
Forløb

Vredeshåndtering for unge

Et Diamantforløb i IndsatsRuten hjælper den unge med at tilegne sig redskaber til bedre at kunne håndtere vrede og andre følelsesmæssige udtryk.
Den unge lærer, at ved at handle mere hensigtsmæssigt på sine følelser og tilskyndelser. Herved øges muligheden for at minimere de utilsigtede konsekvenser, der ofte opstår, når vreden ureflekteret omsættes til handlinger – typisk af aggressiv og voldelig karakter. 
Alle kursusledere i IndsatsRuten er uddannede i Diamantforløb og har mellem 4 og 6 års erfaring med at afholde både individuelle og gruppebaserede forløb.
I IndsatsRuten arbejder vi primært med individuelle forløb men vi kan også facilitere gruppeforløb ved behov. Diamantforløbet kan også indgå som en del af et forbedringsforløb (jf. LBU §13) eller et kontaktpersonsforløb (jf. SEL §52.3.6).

Diamantforløbets målgruppe:

  • Unge i udskolingen eller ældre
  • Unge hvor temperamentet eller vreden fylder meget
  • Unge der vender vreden indad
  • Unge der bevæger sig i risikofyldte miljøer

 

Forløbsbeskrivelse

Inden opstart inviteres den unge til en individuel forsamtale hvor forløbet tilrettelægges. Forsamtalen er med til at give den unge en forståelse af, at vrede er en af vores seks grundfølelser og kan derfor som sådan ikke fjernes.

Herimod vil forløbet styrke den unges evne til at forstå, identificere samt håndtere vreden og dermed opøve et mere hensigtsmæssigt handlingsrepetoire på baggrund af øget selvforståelse, viden om egne kognitive evner samt afspændingsmetoder. 

 1) Vreden. 
2) Vreden i kroppen. 
3) Vredens tegn og tricks. 
4) Historier om vrede. 
5) Træning af sociale færdigheder. 
6) Kommunikation og håndtering af kritik. 
7) Vredens konsekvenser.  
8) Brug af sit netværk. 

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.