Forebyggende forløb

IndsatsRuten har mulighed for at tilbyde kommunen og familien, at samtalerne afholdes i IndsatsRutens egne lokaler, således familierne får tilbudt et neutralt sted, hvor samtalerne kan foregå.

Mentorordning

Vi foretager en screening af både ressourcer og udfordringer og herefter arbejder vi med realistisk målsætning samt styrkelse af borgerens selvtillid og selvværd.

Socialpædagogisk støtte

IndsatsRuten vil i et samarbejde med borgeren og sagsbehandler afdække hvilke behov, ressourcer og potentialer borgeren har og ud fra dette afklare, hvilke kompetencer samt hvilke udviklingsområder støtten skal have fokus på.

Akutanbringelser

Akutanbringelser kan være nødvendige, når kommunen vurderer, at et barn/ung ikke længere kan bo i eget hjem, på grund af alvorlig risiko for den unges udvikling og trivsel, jf. § 12 stk. 3 i Barnets Lov. IndsatsRuten har mulighed for hurtigt at iværksætte skræddersyet intensiv støtte i 3 til 6 uger.

Anbringelse i egen lejlighed

IndsatsRutens lejligheder består af 1 og 2 værelses lejligheder, herunder 3 og 4 værelses lejligheder der bruges som delelejligheder. IndsatsRuten indgår altid en dialog med kommunen om, hvilken af lejlighederne der matcher den unges behov.

Om IndsatsRuten

IndsatsRuten er en privat virksomhed, der har specialiseret sig i ydelser til børn, unge og familier der har brug for støtte til udvikling. Vi arbejder primært indenfor kapitel 11 i Lov om Social Service.

Praksisnært oplæg

Der vil blive lagt vægt på, at foredraget kan styrke den enkelte sagsbehandlers viden om sager, der skal behandles i Ungdomskriminalitet samt hvordan man forbereder familierne på forløbet, både før, under og efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Priser

Læs nere om vores priser.

Metoder

IndsatsRutens teoretiske og metodiske fundament er forankret i den løsningsfokuserede tilgang. Vores intention vil altid være at understøtte de unge og deres familier i at italesætte, identificere og arbejde i retning af deres drømme.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.