Om IndsatsRuten

IndsatsRuten er en privat virksomhed, der har specialiseret sig i ydelser til børn, unge og familier der har brug for støtte til udvikling. Vi arbejder primært indenfor kapitel 11 i Lov om Social Service.

Praksisnært oplæg

Der vil blive lagt vægt på, at foredraget kan styrke den enkelte sagsbehandlers viden om sager, der skal behandles i Ungdomskriminalitet samt hvordan man forbereder familierne på forløbet, både før, under og efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Priser

Læs nere om vores priser.

Metoder

IndsatsRutens teoretiske og metodiske fundament er forankret i den løsningsfokuserede tilgang. Vores intention vil altid være at understøtte de unge og deres familier i at italesætte, identificere og arbejde i retning af deres drømme.

Målgruppe

Læs om vores målgrupper hos IndsatsRuten.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.