Mentorordning

Vi foretager en screening af både ressourcer og udfordringer og herefter arbejder vi med realistisk målsætning samt styrkelse af borgerens selvtillid og selvværd.

Socialpædagogisk støtte

IndsatsRuten vil i et samarbejde med borgeren og sagsbehandler afdække hvilke behov, ressourcer og potentialer borgeren har og ud fra dette afklare, hvilke kompetencer samt hvilke udviklingsområder støtten skal have fokus på.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.