Støtte til forældre med anbragte børn

Støtteperson til forældre med anbragte børn. jf. BL § 75

Vores støttepersoner tilbyder forældre med anbragte børn et rum hvor de svære følelser, der er forbundet med at få/have et barn anbragt kan rummes og italesættes. Støtten kan samtidig være medvirkende til at løse de udfordringer, som er relateret til grundlaget for anbringelsen.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.