Støtte kontaktperson

Søger du en erfaren støttekontaktperson til børn og unge?

Hos IndsatsRuten tilbyder vi støtte-kontaktpersoner til børn og unge, der har behov for ekstra støtte. Støtte-kontaktpersonen hjælper den enkelt unge med at opdage de ressourcer og potentialer, den unge er i besiddelse af. Vores støtte-kontaktperson hjælper også den unge med at finde de elementer i den unges liv, der er positiv for vedkommendes liv.

Vi er altid omhyggelige, når vi matcher en støtte-kontaktperson med et barn/en ung, da vi ved, at det helt rette match understøtter den gensidige tillidsdannelse, der er altafgørende for et succesfuldt mentorforløb.

Støtte-kontaktpersonen fungerer oftest som en stabil voksen i den unges liv, der tilbyder og understøtter positive oplevelser, der kan gavne den unges generelle udvikling og hensigtsmæssige adfærd.

Støtte-kontaktpersonen arbejder ressource- og løsningfokuseret. Dette foregår altid i tæt samarbejde med den unges nærmeste omsorgsgivere, så der  er en rød tråd mellem hjem, skole, fritidsliv og SFO- eller klubregi.

Støtte-kontaktpersonen arbejder desuden matrikelløst og netværksorienteret. Det betyder konkret, at kontaktpersonen kan være med den unge på de forskellige arenaer, hvor der kan være et behov for støtte eller kontakt.

Vores støtte-kontaktpersoner har mange års erfaring med at kombinere kontaktpersonsordningen med en familiekonsulent og således sætte ind med en koordineret indsats i barnets eller den unges familiære eller nærmeste relevante netværk. Dette kan være med til at forkorte indsatsens varighed såvel som det understøtter en forankring af den positive udvikling, når støtten stopper.

Der kan iværksættes støtte-kontaktpersonsordning med få timers varsel, hvis der er alvorlig risiko for, at barnets udvikling og trivsel er i fare.

Kontakt IndsatsRuten nu – vi står klar 24/7

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder, eller ønsker du en støttekontaktperson til en konkret sag? Så står vi til rådighed døgnet rundt på telefon 53 68 53 53. Du er velkommen til at ringe til os med den konkrete sag, og få en faglig vurdering af, hvordan vi bedst muligt opstarter indsatsen.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.