Støtte til forældre med anbragte børn

Formålet med støttepersonen er, at forældre med anbragte børn, har et rum hvor de svære følelser, der er forbundet med at få/have et barn anbragt kan rummes og italesættes.

Forebyggende forløb

IndsatsRuten har mulighed for at tilbyde kommunen og familien, at samtalerne afholdes i IndsatsRutens egne lokaler, således familierne får tilbudt et neutralt sted, hvor samtalerne kan foregå.

Mentorordning

Vi foretager en screening af både ressourcer og udfordringer og herefter arbejder vi med realistisk målsætning samt styrkelse af borgerens selvtillid og selvværd.

Socialpædagogisk støtte

IndsatsRuten vil i et samarbejde med borgeren og sagsbehandler afdække hvilke behov, ressourcer og potentialer borgeren har og ud fra dette afklare, hvilke kompetencer samt hvilke udviklingsområder støtten skal have fokus på.

Akutanbringelser

Akutanbringelser kan være nødvendige, når kommunen vurderer, at et barn/ung ikke længere kan bo i eget hjem, på grund af alvorlig risiko for den unges udvikling og trivsel, jf. § 12 stk. 3 i Barnets Lov. IndsatsRuten har mulighed for hurtigt at iværksætte skræddersyet intensiv støtte i 3 til 6 uger.

Anbringelse i egen lejlighed

IndsatsRutens lejligheder består af 1 og 2 værelses lejligheder, herunder 3 og 4 værelses lejligheder der bruges som delelejligheder. IndsatsRuten indgår altid en dialog med kommunen om, hvilken af lejlighederne der matcher den unges behov.

Internt anbringelsessted

Gravitas ligger i den lille hyggelige by Mern, hvor vi har et godt fællesskab med naboerne og erhvervslivet. Man har derfor mulighed for at påbegynde en fritidsaktivitet eller som ung have et fritidsjob.

Ungefaglig undersøgelse

IndsatsRuten er specialiseret indenfor ungdomskriminalitets-nævnet og har specialiseret viden om unge kriminelle og unge der er i risikozonen for at begå kriminalitet.

Forebyggelse af skolevægring

Hvis socialforvaltningen og PPR er i overvejelser om at visitere en ung til et dagbehandlingstilbud, kan vores Flex-undervisningsindsats være et relevant alternativ og således forebygge, at den unge bliver indskrevet i et dagbehandlingstilbud.

Diamantforløb

Et Diamantforløb i IndsatsRuten hjælper den unge med at tilegne sig redskaber til bedre at kunne håndtere vrede og andre følelsesmæssige udtryk.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.