Støtte-Kontaktperson

IndsatsRuten tilbyder kontaktpersoner til børn og unge, der har behov for støtte til at opdage og se egne ressourcer og potentialer. Kontaktpersonen støtter den unge med at identificere elementer i den unges liv, der er gode for den unge.

Beskæftigelsesindsats

IndsatsRuten tilbyder beskæftigelsesstøtte og -vejledning til borgere, der har behov for at opdage egne ressourcer og potentialer i forbindelse med fremtidig beskæftigelse.

Spædbarnsindsats

IndsatsRutens spædbarnsteam sikrer faglig opmærksomhed og støtte i sårbare spædbarnsfamilier

Børnefaglig undersøgelse

IndsatsRuten udarbejder børnefaglige undersøgelser, når kommunen ikke har administrativ kapacitet til at udarbejde undersøgelserne indenfor den fastsatte tid på 4 måneder.

Familiebehandling

IndsatsRutens familiebehandling er helhedsorienteret og tager afsæt i blandt andet LØFT. Det betyder, at familiekonsulenten tilrettelægger behandlingen af familiens begrænsninger ved hjælp af deres ressourcer.

Familier med etnisk minoritetsbaggrund

IndsatsRutens familiebehandling i familier med etnisk minoritetsbaggrund er en specialiseret indsats, der tager afsæt i LØFT og kontekstuel kulturforståelse.

Sikkerhedplansindsatser

Metodisk tager sikkerhedsplaner udgangspunkt i den socialfaglige metode SoS (Signs of Safety). I IndsatsRuten arbejder vi ud fra en fleksibel model hvor vi hele tiden afstemmer vores fokus i forhold til den aktuelle situation i familien.

Praktisk pædagogisk støtte

IndsatsRuten tilbyder praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, hvor der er behov for en forudsigelig hverdag for familien og børnene.

Støttet og overvåget samvær

IndsatsRutens familiebehandling er helhedsorienteret og tager afsæt i blandt andet LØFT. Det betyder, at familiekonsulenten tilrettelægger behandlingen af familiens begrænsninger ved hjælp af deres ressourcer.

Aflastning i hjemmet

IndsatsRuten har mulighed for at tilbyde afløsning og aflastning til forældre, hvis et barn eller ung har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.