Støtte-Kontaktperson

IndsatsRuten tilbyder kontaktpersoner til børn og unge, der har behov for støtte til at opdage og se egne ressourcer og potentialer. Kontaktpersonen støtter den unge med at identificere elementer i den unges liv, der er gode for den unge.

Beskæftigelsesindsats

IndsatsRuten tilbyder beskæftigelsesstøtte og -vejledning til borgere, der har behov for at opdage egne ressourcer og potentialer i forbindelse med fremtidig beskæftigelse.

Ungefaglig undersøgelse

IndsatsRuten er specialiseret indenfor ungdomskriminalitets-nævnet og har specialiseret viden om unge kriminelle og unge der er i risikozonen for at begå kriminalitet.

Forebyggelse af skolevægring

Hvis socialforvaltningen og PPR er i overvejelser om at visitere en ung til et dagbehandlingstilbud, kan vores Flex-undervisningsindsats være et relevant alternativ og således forebygge, at den unge bliver indskrevet i et dagbehandlingstilbud.

Diamantforløb

Et Diamantforløb i IndsatsRuten hjælper den unge med at tilegne sig redskaber til bedre at kunne håndtere vrede og andre følelsesmæssige udtryk.

Ungestøtte

Kontaktpersonen støtter den unge i at finde fodfæste i egen tilværelse. Fokus i vores efterværnsindsats er at understøtte den unges selvstændiggørelse.

Forbedringsforløb

IndsatsRuten har i mange år beskæftiget sig med unge der er i risikozonen for at begå kriminalitet unge der begår sig i kriminelle miljøer og derved begår kriminalitet.

Misbrugsvejledning

IndsatsRutens misbrugsbehandling baserer sig på motivation, positive netværk samt afdækning af negative forhold i den unges liv. Misbrug er ofte knyttet til ringe familiær sammenhængskraft og tilknytning, omsorgssvigt samt særlige ungefællesskaber.

Kontaktpersonsordning

IndsatsRuten tilbyder kontaktpersoner til børn og unge, der har behov for støtte til at opdage og se egne ressourcer og potentialer. Kontaktpersonen støtter den unge med at identificere elementer i den unges liv, der er gode for den unge.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.